I. KOVČO VUKADIN: Analiza dinamike i strukture kriminaliteta u Republici Hrvatskoj u razdoblju između dviju velikih reforma kaznenog zakonodavstva (1997- - 2011.)
Copyright (C) 2019 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana