IVIČEVIĆ KARAS:
E. IVIČEVIĆ KARAS: Zakon o postupku oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom i prekršajem: neka otvorena pitanja i moguća rješenja