A.-M. GETOŠ, M. GULIŠIJA: Analiza pravnih lijekova u prekršajnom postupku s naglaskom na institutu obaveznog prekršajnog naloga u svjetlu sudske prakse i komparativnih europskih rješenja
Copyright (C) 2019 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana