GETOŠ, GULIŠIJA:
A.-M. GETOŠ, M. GULIŠIJA: Analiza pravnih lijekova u prekršajnom postupku s naglaskom na institutu obaveznog prekršajnog naloga u svjetlu sudske prakse i komparativnih europskih rješenja