CIRKVENI:
N. CIRKVENI: Ekonomska teorija kriminaliteta: neodoljiva privlačnost i iluzije egzaktnosti