VOL. 18 - 2/2011:
Vol. 18 - 2/2011

 

MATERIJAL ZA XXIV. SAVJETOVANJE UDRUŽENJA:

 

ZATVORENA I JOŠ UVIJEK OTVORENA POGLAVLJA REFORME HRVATSKOG KAZNENOG ZAKONODAVSTVA

 

Z. ĐURĐEVIĆ: Suvremeni razvoj hrvatskog kaznenog procesnog prava s posebnim osvrtom na novelu ZKP iz 2011.    

 

I. KOVČO VUKADIN: Analiza dinamike i strukture kriminaliteta u Republici Hrvatskoj u razdoblju između dviju velikih reforma kaznenog zakonodavstva (1997. - 2011.)

 

N. PETKOVIĆ, M. PAJČIĆ: Kazneni progon, istraga i optuživanje - nova iskustva

 

E. IVIČEVIĆ KARAS, D. KOS: Sudska kontrola optužnice

 

D. TRIPALO, Z. ĐURĐEVIĆ: Predlaganje dokaza

 

A. PAVIČIĆ, M. BONAČIĆ: Skraćeni postupak prema novom Zakonu o kaznenom postupku

 

L. VALKOVIĆ, Z. BURIĆ: Primjena izabranih elemenata prava na formalnu obranu iz prakse Europskog suda za ljudska prava u hrvatskom kaznenom postupku

 

E. IVIČEVIĆ KARAS: Zakon o postupku oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom i prekršajem: neka otvorena pitanja i moguća rješenja

 

T. BUBALOVIĆ, V. DRENŠKI LASAN: Pravo na žalbu u novom Zakonu o kaznenom postupku

 

P. NOVOSELEC, D. NOVOSEL: Nezastarijevanje kaznenih djela ratnog profiterstva i kaznenih djela iz procesa pretvorbe i privatizacije

 

A.-M. GETOŠ, M. GULIŠIJA: Analiza pravnih lijekova u prekršajnom postupku s naglaskom na institutu obaveznog prekršajnog naloga u svjetlu sudske prakse i komparativnih europskih rješenja

 

M. BOŽIČEVIĆ-GRBIĆ, S. ROKSANDIĆ VIDLIČKA: Reforma maloljetničkog kaznenog prava i sudovanja

 

I. KOVČO VUKADIN, S. RAJIĆ, S. MALOIĆ: Izazovi u izgradnji probacijskog sustava u Republici Hrvatskoj

 

 

ČLANCI

 

J. PAVLIČEK, T. LJUBIN GOLUB, M. KONDOR LANGER: Kriminološke i kriminalističke karakteristike ubojstava i pokušaja ubojstva policijskih službenika

 

L. CVITANOVIĆ, I. GLAVIĆ: Prvi pogled na uvjetnu osudu u novom Kaznenom zakonu

 

N. CIRKVENI: Ekonomska teorija kriminaliteta: neodoljiva privlačnost i iluzije egzaktnosti

 

 

SUDSKA PRAKSA

 

A. MARŠAVELSKI

 

 

 

PRIKAZ

 

M. BONAČIĆ, M. MUNIVRANA VAJDA, S. ROKSANDIĆ VIDLIČKA: Drugi simpozij mladih penalista: tranzicijska pravda, 29. rujna - 1. listopada 2011., La Rochelle, Francuska