MARK A. SUMMERS: Pretpostavke za kaznenu odgovornost: kritička usporedba doktrine o "zločinačkoj uroti" (conspiracy) u pravu SAD te doktrine Međunarodnog kaznenog suda za bivšu SFRJ o "zajedničkom zločinačkom pothvatu" (joint criminal enterprise) iz američke perspektive
Copyright (C) 2019 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana