BURIĆ:
Z. BURIĆ: Prikaz konferencije: Uporaba novih tehnologija u kaznenom postupku - Elektronički dokazi: valjanost i dopustivost elektroničkih dokaza u kaznenom postupku, Barcelona, 26. - 27. svibnja 2011.