Z. BURIĆ: Prikaz konferencije: Uporaba novih tehnologija u kaznenom postupku - Elektronički dokazi: valjanost i dopustivost elektroničkih dokaza u kaznenom postupku, Barcelona, 26. - 27. svibnja 2011.
Copyright (C) 2019 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana