VOL. 18 - 1/2011:
Vol. 18 - 1/2011

ČLANCI

 

MAJA MUNIVRANA VAJDA: Oblici krivnje i Stalni međunarodni kazneni sud

 

ŽELJKO KARAS: Udio postupanja redarstvenih vlasti u provedbi istražne radnje očevida

 

IGOR MARTINOVIĆ: Razgraničenje neizravne namjere i svjesnog nehaja

 

LEO CVITANOVIĆ, IVAN GLAVIĆ: Kritički o pojedinim aspektima problematike uvjetne osude i nužnost njezine revitalizacije u hrvatskom kaznenom zakonodavstvu

 

BOJAN OBRADOVIĆ, IVAN ŽUPAN: "Plodovi otrovne voćke" u hrvatskom i poredbenom pravu

 

MARIO KANTOCI, TENA BARIČIĆ: Stranačko izvođenje dokaza i unakrsno ispitivanje u hrvatskom i poredbenom kaznenom procesnom pravu

 

IZ STRANOG I MEĐUNARODNOG KAZNENOG PRAVA

 

MARK A. SUMMERS: Pretpostavke za kaznenu odgovornost: kritička usporedba doktrine o "zločinačkoj uroti" (conspiracy) u pravu SAD te doktrine Međunarodnog kaznenog suda za bivšu SFRJ o "zajedničkom zločinačkom pothvatu" (joint criminal enterprise) iz američke perspektive

 

DAMIR ČAČKOVIĆ: Položaj i uloga ovlaštenih službenih osoba u bosanskohercegovačkom kaznenom postupku

 

IZ POVIJESTI KAZNENOG PRAVA

 

IVANA JARAMAZ RESKUŠIĆ, MATKO PAVIČIĆ: Iniuria u rimskom pravu

 

ŽELJKO RADIĆ, IVAN VUKUŠIĆ: Sudska tortura u djelu Practica Criminale Jerolima Mičelovića Michielija

 

SUDSKA PRAKSA

 

P. NOVOSELEC

 

A. MARŠAVELSKI

 

PRIKAZI

 

Z. BURIĆ: Prikaz konferencije: Uporaba novih tehnologija u kaznenom postupku - Elektronički dokazi: valjanost i dopustivost elektroničkih dokaza u kaznenom postupku, Barcelona, 26. - 27. svibnja 2011.

 

P. NOVOSELEC: In memoriam Franjo Bačić (1923. - 2011.)