VOL. 17 - 2/2010:
Vol. 17 - 2/2010

 MATERIJAL ZA XXIII. SAVJETOVANJE UDRUŽENJA:

 

REFORMA POSEBNOG DIJELA KAZNENOG ZAKONA - DVOJBE I ISKORACI

 

K. TURKOVIĆ, A. MARŠAVELSKI: Nacrt posebnog dijela novog Kaznenog zakona - pregled pet glava

 

M. NAUMOVSKI, M. SVEDROVIĆ: Kaznena djela protiv života i tijela

 

A. KURTOVIĆ MIŠIĆ, A. GARAČIĆ: Kaznena djela protiv spolne slobode i spolnog ćudoređa

 

L. MUŽINIĆ, LJ. VUKOTA: Seksualni delinkventi - program prevencije recidiva

 

I. BOJANIĆ: Kaznena djela protiv časti i ugleda de lege lata i moguće promjene de lege ferenda

 

Z. MRŠIĆ, P. OREHOVEC: Prometna kaznena djela

 

LJ. MIKUŠ, Ž. FRANJIĆ: Program psihosocijalnog tretmana počinitelja prekršajnih i kaznenih djela iz prometa

 

V. GROZDANIĆ, M. ŠKORIĆ, I. VINJA: Nasilje u obitelji u svjetlu promjena Kaznenog zakona

 

P. NOVOSELEC, S. ROKSANDIĆ VIDLIČKA: Gospodarska kaznena djela u novom Kaznenom zakonu

 

T. KRALJ, M. DRAGIČEVIĆ PRTENJAČA: Korupcijska kaznena djela protiv službene dužnosti - s analizom prijedloga njihovih izmjena

 

Z. ĐURĐEVIĆ: Kaznenopravna zaštita financijskih interesa Europske unije u Republici Hrvatskoj pro futuro (prema radnom Nacrtu prijedloga Kaznenog zakona od 21. listopada 2010.)

 

D. NOVOSEL, M. RAŠO, Z. BURIĆ: Razgraničenje kaznenih djela i prekršaja u svjetlu presude Europskog suda za ljudska prava u predmetu Maresti protiv Hrvatske

 

D. ŠIMPRAGA, LJ. VUKOTA: Probni projekt Uvjetni otpust zatvorenika

 

 

ČLANCI I PRILOZI

 

M. DAMAŠKA: Hrvatski dokazni postupak u poredbenom svjetlu

 

M. CARIĆ: Novosti u sustavu nezakonitih dokaza s osobitim osvrtom na čl. 10. st. 3. i 4. ZKP/08

 

I. MARTINOVIĆ: Trajna opasnost kao oblik istodobne opasnosti u okvirima krajnje nužde

 

I. MIHOCI: Samoskrivljena neubrojivost kao dvoaktno zbivanje

 

 

IZ STRANOG I MEĐUNARODNOG KAZNENOG PRAVA

 

W. SCHOMBURG: Razvoj ljudskih prava pred međunarodnim kaznenim sudovima - europska perspektiva

 

A. KARAKAŠ: Reforma slovenskog Zakona o kaznenom postupku - pomicanjima do pomaka

 

 

SUDSKA PRAKSA

 

P. NOVOSELEC

 

 

PRIKAZI I OSVRTI

 

D. DERENČINOVIĆ: Od seksualnih skandala do zločina protiv čovječnosti? Osvrt na članak Geoffreya Robertsona Put the Pope in the Dock objavljenom u The Guardianu 2. travnja 2010.

 

S. ROKSANDIĆ VIDLIČKA, A. MARŠAVELSKI: XVIII. svjetski kongres iz medicinskog prava - prikaz i zaključci (Zagreb, 8.-12. kolovoza 2010.)

 

Z. BURIĆ, B. HERCEG, I. KUSTURA, A. NOVOKMET: Prikaz XXII. redovitog savjetovanja Hrvatskog udruženja za kaznene znanosti i praksu: Na vratima reforme hrvatskog kaznenog zakonodavstva