PRIKAZ PROJEKTA 6:
6. KAZNENOPRAVNI ASPEKTI PRIDRUŽIVANJA REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOJ UNIJI - Prikaz projekta