PRIKAZ PROJEKTA 5:
5. EUROPSKE PERSPEKTIVE KAZNENOPRAVNOG STATUSA ŽENA - Prikaz projekta