MARIJA PLEIĆ: Međunarodni instrumenti zaštite prava zatvorenika i nadzor nad sustavom izvršavanja kazne zatvora
Copyright (C) 2018 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana