PLEIĆ:
MARIJA PLEIĆ: Međunarodni instrumenti zaštite prava zatvorenika i nadzor nad sustavom izvršavanja kazne zatvora