KRAPAC, NOVOSEL:
DAVOR KRAPAC, DRAGAN NOVOSEL: Rad državnog odvjetnika u predistražnom postupku i razlozi odbačaja kaznenih prijava prema odredbama Zakona o kaznenom postupku