DAVOR KRAPAC, DRAGAN NOVOSEL: Rad državnog odvjetnika u predistražnom postupku i razlozi odbačaja kaznenih prijava prema odredbama Zakona o kaznenom postupku
Copyright (C) 2019 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana