ELIZABETA IVIČEVIĆ KARAS: Utvrđivanje imovinske koristi stečene kaznenim djelom primjenom bruto ili neto načela s obzirom na pravnu prirodu mjere (proširenog) oduzimanja imovinske koristi
Copyright (C) 2019 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana