ĐURĐEVIĆ:
ZLATA ĐURĐEVIĆ: Sudska kontrola državnoodvjetničkog kaznenog progona i istrage: poredbenopravni i ustavni apekti