VOL. 17 - 1/2010:
Vol. 17 - 1/2010

KAZNENOPRAVNI ZNANSTVENI PROJEKTI MZOŠ RH

 

1. SUVREMENI PRETHODNI KAZNENI POSTUPAK U REPUBLICI HRVATSKOJ I EUROPI

Prikaz projekta

ZLATA ĐURĐEVIĆ: Sudska kontrola državnoodvjetničkog kaznenog progona i istrage: poredbenopravni i ustavni apekti

MATKO PAJČIĆ: Pravo okrivljenika na uvid u spis predmeta tijekom prethodnog kaznenog postupka u pravnim sustavima nekih europskih država i praksi Europskog suda za ljudska prava

MATKO PAJČIĆ: Pravo okrivljenika na branitelja i na besplatnu pravnu pomoć

ELIZABETA IVIČEVIĆ KARAS: O reformama suvremenog francuskog kaznenog postupka iz aspekta jačanja procesne uloge državnog odvjetnika

DAVOR KRAPAC, DRAGAN NOVOSEL: Rad državnog odvjetnika u predistražnom postupku i razlozi odbačaja kaznenih prijava prema odredbama Zakona o kaznenom postupku

 

2. REFORMA HRVATSKOG GOSPODARSKOG KAZNENOG PRAVA

Prikaz projekta

PETAR NOVOSELEC: Kaznenopravni tretman nedozvoljenih ("crnih") fondova u gospodarskom poslovanju

ELIZABETA IVIČEVIĆ KARAS: Utvrđivanje imovinske koristi stečene kaznenim djelom primjenom bruto ili neto načela s obzirom na pravnu prirodu mjere (proširenog) oduzimanja imovinske koristi

 

3. HRVATSKO MEDICINSKO PRAVO U SVJETLU EUROPSKIH STANDARDA

Prikaz projekta

KSENIJA TURKOVIĆ, SUNČANA ROKSANDIĆ VIDLIČKA, ALEKSANDAR MARŠAVELSKI: Eutanazija i potpomognuto ubojstvo - etičke dileme kriminalne politike

 

4. VELIKI HRVATSKI PENALIST JEROLIM MIČELOVIĆ - MICHIELI

Prikaz projekta

 

5. EUROPSKE PERSPEKTIVE KAZNENOPRAVNOG STATUSA ŽENA

Prikaz projekta

 

6. KAZNENOPRAVNI ASPEKTI PRIDRUŽIVANJA REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOJ UNIJI

Prikaz projekta

 

7. KAZNENOPRAVNO SPRJEČAVANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA

Prikaz projekta

 

8. DOGRADNJA HRVATSKOG SUSTAVA KAZNENOPRAVNIH SANKCIJA

Prikaz projekta

 

9. PRAVNI POLOŽAJ MLAĐIH PUNOLJETNIKA U HRVATSKOM KAZNENOM ZAKONODAVSTVU

Prikaz projekta

 

10. EUROPSKE ZNAČAJKE I DVOJBE HRVATSKOG SUSTAVA IZVRŠENJA KAZNE ODUZIMANJA SLOBODE

Prikaz projekta

MARIJA PLEIĆ: Međunarodni instrumenti zaštite prava zatvorenika i nadzor nad sustavom izvršavanja kazne zatvora

IRMA KOVČO VUKADIN, MIROSLAV MIHOCI: Nasilje u penalnim ustanovama

Zbirka međunarodnih dokumenata o izvršavanju kazne zatvora