TURKOVIĆ, MARŠAVELSKI:
K. TURKOVIĆ, A. MARŠAVELSKI: Nacrt posebnog dijela novog Kaznenog zakona - pregled pet glava