ŠIMPRAGA, VUKOTA:
D. ŠIMPRAGA, LJ. VUKOTA: Probni projekt Uvjetni otpust zatvorenika