P. NOVOSELEC, S. ROKSANDIĆ VIDLIČKA: Gospodarska kaznena djela u novom Kaznenom zakonu
Copyright (C) 2019 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana