NOVOSEL, RAŠO, BURIĆ:
D. NOVOSEL, M. RAŠO, Z. BURIĆ: Razgraničenje kaznenih djela i prekršaja u svjetlu presude Europskog suda za ljudska prava u predmetu Maresti protiv Hrvatske