NAUMOVSKI, SVEDROVIĆ:
M. NAUMOVSKI, M. SVEDROVIĆ: Kaznena djela protiv života i tijela