MIHOCI:
I. MIHOCI: Samoskrivljena neubrojivost kao dvoaktno zbivanje