KURTOVIĆ MIŠIĆ, GARAČIĆ:
A. KURTOVIĆ MIŠIĆ, A. GARAČIĆ: Kaznena djela protiv spolne slobode i spolnog ćudoređa