TURKOVIĆ:
K. TURKOVIĆ: Okviri reforme sustava kaznenopravnih sankcija u Republici Hrvatskoj