D. TRIPALO, M. MRČELA: Odmjeravanje kazne za kaznena djela u stjecaju
Copyright (C) 2018 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana