KOS:
D. KOS: Odgovorna obrana okrivljenika u kaznenom postupku - postupak pred optužnim vijećem