DRENŠKI LASAN, NOVAK, VALKOVIĆ:
V. DRENŠKI LASAN, J. NOVAK, L. VALKOVIĆ: Pravni i praktični problemi dobre obrane okrivljenika