CARIĆ, KUSTURA:
A. CARIĆ, I. KUSTURA: Sudovi za mladež: ustrojstvo, sastav i nadležnost prema Zakonu o sudovima za mladež