BOJANIĆ, DERENČINOVIĆ, GETOŠ, BURIĆ, MUNIVRANA VAJDA:
XVIII. MEĐUNARODNI KONGRES KAZNENOG PRAVA: Glavni izazovi globalizacije postavljeni pred kazneno pravosuđe, Istanbul, Turska, 20.-27. rujna 2009.