XVIII. MEĐUNARODNI KONGRES KAZNENOG PRAVA: Glavni izazovi globalizacije postavljeni pred kazneno pravosuđe, Istanbul, Turska, 20.-27. rujna 2009.
Copyright (C) 2019 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana