VOL. 16 - 2/2009:
Vol. 16 - 2/2009

 

 

MATERIJAL ZA XXII. SAVJETOVANJE UDRUŽENJA:

 

NA VRATIMA REFORME HRVATSKOG KAZNENOG ZAKONODAVSTVA 

 

D. NOVOSEL, M. PAJČIĆ: Državni odvjetnik kao gospodar novog prethodnog kaznenog postupka

 

D. BRNETIĆ, T. KRALJ: Potpora policije procesnim strankama i drugim sudionicima u novom kaznenom postupku s pregledom iskustava o postupanju policije prema žrtvama i svjedocima

 

V. DRENŠKI LASAN, J. NOVAK, L. VALKOVIĆ: Pravni i praktični problemi dobre obrane okrivljenika

 

Š. PAVLOVIĆ: Poznavanje i primjenjivost ustavnih i konvencijskih načela o pravičnom postupku kao conditio sine qua non dobre obrane

 

D. KOS: Odgovorna obrana okrivljenika u kaznenom postupku - postupak pred optužnim vijećem

 

L. HORVAT, V. DRENŠKI LASAN: Istražni zatvor

 

Ž. KARAS, M. JUKIĆ: Promjene u sustavu nezakonitih dokaza, s osvrtom na kretanja u poredbenom pravu

 

A. KURTOVIĆ MIŠIĆ, L. MILIVOJEVIĆ, V. STRINIĆ: Novosti u propisivanju, izricanju i izvršenju novčane kazne

 

M. ŠKORIĆ, Z. KOKIĆ PUCE: Nova uloga rada za opće dobro na slobodi

 

I. KOVČO VUKADIN, S. RAJIĆ, M. BALENOVIĆ: Uspostava probacijskog sustava - novi izazov za Hrvatsku?

 

P. NOVOSELEC: Kaznenopravna zastara pred reformom

 

D. TRIPALO, M. MRČELA: Odmjeravanje kazne za kaznena djela u stjecaju

 

Z. ĐURĐEVIĆ: Procesna jamstva obrane prema suokrivljeniku kao svjedoku optužbe

 

K. TURKOVIĆ: Okviri reforme sustava kaznenopravnih sankcija u Republici Hrvatskoj

 

 

ČLANCI I PRILOZI

 

M. DAMAŠKA: Prigovori jednoj preširokoj dokaznoj zabrani

 

A. CARIĆ, I. KUSTURA: Sudovi za mladež: ustrojstvo, sastav i nadležnost prema Zakonu o sudovima za mladež

 

J. PAVLIČEK: Uloga istražitelja u kaznenom postupku

 

 

IZ STRANOG I MEĐUNARODNOG KAZNENOG PRAVA

 

J. VERVAELE: Posebne postupovne mjere i poštovanje ljudskih prava - glavni referat za III. sekciju (Kazneni postupak) Međunarodnog kongresa za kazneno pravo, održan na pripremnom kolokviju za Kongres (Pula, studeni 2008.)

 

 

SUDSKA PRAKSA

 

P. NOVOSELEC

 

 

PRIKAZI I DISKUSIJE

 

XVIII. MEĐUNARODNI KONGRES KAZNENOG PRAVA: Glavni izazovi globalizacije postavljeni pred kazneno pravosuđe, Istanbul, Turska, 20.-27. rujna 2009.

 

Z. BURIĆ, M. MUNIVRANA VAJDA: Prikaz ljetne škole europskog kaznenog prava The European Area of Criminal Justice, Bruxelles, 29. lipnja - 3. srpnja 2009.

 

P. NOVOSELEC: In memoriam: Hans Heinrich Jescheck (1915.-2009.)