SUŠIĆ:
E. SUŠIĆ: Strategija organizacije zdravstvene zaštite zatvorenika