ROKSANDIĆ VIDLIČKA, DRAGIČEVIĆ PRTENJAČA:
S. ROKSANDIĆ VIDLIČKA, M. DRAGIČEVIĆ PRTENJAČA: III. međunarodna interkatedarska konferencija nastavnika kaznenopravnih znanosti Pravnog fakulteta u Zagrebu i Pravnog fakulteta u Ljubljani