KOVČO VUKADIN:
I. KOVČO VUKADIN: Kriminalitet mlađih punoljetnih osoba u Hrvatskoj