IVIČEVIĆ KARAS:
E. IVIČEVIĆ KARAS: Godišnji forum o borbi protiv korupcijei prijevare u Europskoj uniji 2009. (s težištem na oduzimanju imovinske koristi), Europska pravna akademija (ERA), Trier, 19. i 20. veljače 2009.