Z. BURIĆ, M. DRAGIČEVIĆ PRTENJAČA: 9. specijalistički tečaj iz međunarodnog kaznenog prava za mlade penaliste Pravni status i odgovornost nedržavnih entiteta prema međunarodnom humanitarnom pravu, međunarondom pravu i međunarodnom pravu o ljudskim pravima, Siracusa, Italija, 24. svibnja - 3. lipnja 2009.
Copyright (C) 2017 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana