VOL. 16 - 1/2009:
Vol. 16 - 1/2009

 ČLANCI

 

D. PRIMORAC, D. PRIMORAC, S.-S. BUTORAC, M. ADAMOVIĆ: Analiza DNA u sudskoj medicini i njezina primjena u hrvatskome kaznenopravnom sustavu

 

I. KOVČO VUKADIN: Kriminalitet mlađih punoljetnih osoba u Hrvatskoj

 

M. PAJČIĆ: Otkrivanje informacija i dokaza između stranaka u kaznenom postupku

 

E. SUŠIĆ: Strategija organizacije zdravstvene zaštite zatvorenika

 

A. MARŠAVELSKI: Neodređene ili određene vrijednosti kao obilježja kaznenih djela i sankcija u kaznenom pravu

 

V. BATISTIĆ KOS: Zaštita prava na život s posebnim osvrtom na preventivnu dimenziju zaštite - slučaj Branko Tomašić i drugi protiv Hrvatske

 

S. VRAČAN: Procesnopravne mjere protiv počinitelja obiteljskog nasilja

 

S. MARKOVIĆ: Terorizam i druga krizna stanja suvremenog društva i njihov utjecaj na ograničavanje ljudskih prava i demokraciju

 

IZ STRANOG I MEĐUNARODNOG PRAVA

 

M. DRAGIČEVIĆ PRTENJAČA: Poredbenopravna analiza pasivnog podmićivanja u kaznenim zakonodavstvima Hrvatske, Finske i Slovačke

 

M. PAJČIĆ: Korištenje forenzičkim računalnim programima za prikupljanje dokaza u kaznenom postupku

 

L. PETO KUJUNDŽIĆ, LJ. VUKOTA: Čemu nas je podučio prikaz probacijskog sustava u Engleskoj i Walesu

 

SUDSKA PRAKSA

 

P. NOVOSELEC

 

Đ. POKRAJAC

 

PRIKAZI I DISKUSIJE

 

Z. BURIĆ, A. NOVOKMET: XXI. redovito savjetovanje Hrvatskog udruženja za kaznene znanosti i praksu: Novi hrvatski zakon o kaznenom postupku: reforma između želja i stvarnosti, Opatija, 3.-6. prosinca 2008.

 

S. ROKSANDIĆ VIDLIČKA, M. DRAGIČEVIĆ PRTENJAČA: III. međunarodna interkatedarska konferencija nastavnika kaznenopravnih znanosti Pravnog fakulteta u Zagrebu i Pravnog fakulteta u Ljubljani

 

E. IVIČEVIĆ KARAS: Godišnji forum o borbi protiv korupcijei prijevare u Europskoj uniji 2009. (s težištem na oduzimanju imovinske koristi), Europska pravna akademija (ERA), Trier, 19. i 20. veljače 2009.

 

M. DRAGIČEVIĆ PRTENJAČA: Prikaz Prvog međunarodnog ljetnog tečaja: Sprječavanje kriminala putem kaznenog prava i sigurnosnih studija pod nazivom Neokovana budućnost - terorizam između prava i politike, Dubrovnik, 15.-22. ožujka 2009.

 

Z. BURIĆ, M. DRAGIČEVIĆ PRTENJAČA: 9. specijalistički tečaj iz međunarodnog kaznenog prava za mlade penaliste Pravni status i odgovornost nedržavnih entiteta prema međunarodnom humanitarnom pravu, međunarondom pravu i međunarodnom pravu o ljudskim pravima, Siracusa, Italija, 24. svibnja - 3. lipnja 2009.

 

Ž. BURIĆ: Obuka policijskih djelatnika u okviru projekta: Unapređenje sustava Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske u borbi protiv korupcije

 

D. KRAPAC: Konferencija u počast profesoru Mirjanu Damaški, u povodu odlaska u mirovinu, Pravni fakultet Sveučilišta Yale, 31. listopada - 1. studenoga 2008., New Haven, SAD