VULETIĆ:
I. Vuletić: Produljeno kazneno djelo - jedan mogući smjer razvoja de lege ferenda