I. Vuletić: Produljeno kazneno djelo - jedan mogući smjer razvoja de lege ferenda
Copyright (C) 2018 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana