TURUDIĆ:
I. Turudić: Dokazne radnje - novine u postupku utvrđivanja činjenica na raspravi