KUSTURA:
I. Kustura: V. interkatedarska konferencija nastavnika kaznenog prava pravnih fakulteta u Republici Hrvatskoj