BURIĆ, DRAGIČEVIĆ PRTENJAČA:
Z. Burić, M. Dragičević: Pripremni kolokvij XVIII: međunarodnog konresa iz kaznenog prava Glavni izazovi globalizacije postavljeni pred kazneno pravosuđe, Istanbul, Turska, 20. - 27. rujna 2009., Posebne postupovne mjere i poštivanje ljudskih prava , Pula, 6. - 9. studenog 2008.