VOL. 15 - 2/2008:
Vol. 15 - 2/2008

MATERIJAL ZA XXI. SAVJETOVANJE UDRUŽENJA:

NOVI HRVATSKI ZAKON O KAZNENOM POSTUPKU-

Reforma između želja i stvarnosti

 

B. Pavišić: Novi hrvatski Zakon o kaznenom postupku

 

D. Novosel: Tijek kaznenog postupka - kazneni progon i istraga

 

D. Tripalo: Tijek kaznenog postupka - kontrola optužnice, rasprava, pravni lijekovi

 

S. Mazalin: Skraćeni postupak i ostali posebni postupci u Prijedlogu Zakona o kaznenom postupku

 

D. Klier, L. Pajić: Subjekti u kaznenom postupku - nova pozicija tužitelja

 

T. Sabljar: Subjekti u kaznenom postupku - pozicija branitelja

 

G. Tomašević, M. Pajčić: Subjekti u kaznenom postupku: pravni položaj žrtve i oštećenika u novom hrvatskom kaznenom postupku

 

V. Ljubanović, T. Kralj, S. Gluščić: Dokazne radnje: novine pri utvrđivanju činjenica u prethodnom postupku

 

I. Turudić: Dokazne radnje - novine u postupku utvrđivanja činjenica na raspravi

 

Z. Konjić, A. Pavičić: Prisilne radnje i mjere - mjere osiguranja i dostava

 

I. Josipović: Istražni zatvor vs. pritvor: reforma ili restauracija

 

E. Ivičević Karas: Radnje i mjere procesne prisile radi pribavljanja predmeta za potrebe kaznenog postupka (novine u Prijedlogu Zakona o kaznenom postupku iz lipnja 2008.)

 

I. Bojanić, Z. Đurđević: Dopuštenost uporabe dokaza pribavljenih kršenjem temeljnih ljudskih prava

 

 

ČLANCI

 

D. Derenčinović, A.-M. Getoš, M. Dragičević Prtenjača: Uvjetna osuda u zatvoru bez zidova  - kaznenopravna i kriminološka analiza zahtjeva za "liberalizacijom" pristupa kaznenoj evidenciji

 

I. Vuletić: Produljeno kazneno djelo - jedan mogući smjer razvoja de lege ferenda

 

 

IZ STRANOG I MEĐUNARODNOG KAZNENOG PRAVA

 

Z. Đurđević: Lisabonski ugovor: prekretnica u razvoju kaznenog prava u Europi

 

T. Bubalović: Novela Zakona o kaznenom postupku Bosne i Hercegovine od 17. 6. 2008. - pozitivna rješenja i iznevjerena očekivanja

 

 

SUDSKA PRAKSA

 

P. Novoselec

 

 

PRIKAZI I DISKUSIJE

 

Z. Burić, M. Dragičević Prtenjača: Pripremni kolokvij XVIII: međunarodnog konresa iz kaznenog prava Glavni izazovi globalizacije postavljeni pred kazneno pravosuđe, Istanbul, Turska, 20. - 27. rujna 2009., Posebne postupovne  mjere i poštivanje ljudskih prava , Pula, 6. - 9. studenog 2008.

 

I. Kustura: V. interkatedarska konferencija nastavnika kaznenog prava pravnih fakulteta u Republici Hrvatskoj