BATISTIĆ KOS:
V. BATISTIĆ KOS: Mjerila Europskog suda za ljudska prava za učinkovitu istragu zlostavljanja motiviranog rasnom diskriminacijom (slučaj Sečić protiv Hrvatske)