VOL. 15 - 1/2008:
Vol. 15 - 1/2008

ČLANCI

 

C. ROXIN: Dragovoljni odustanak od dovršenog pokušaja usprkos znatno smanjenoj ubrojivosti i samo neznatnom doprinosu otklanjanju posljedice?   

 

M. DAMAŠKA: Pravi ciljevi međunarodnog kaznenog pravosuđa

 

I. KOVČO VUKADIN: Kriminalitet na području jugoistočne Europe

 

V. BATISTIĆ KOS: Mjerila Europskog suda za ljudska prava za učinkovitu istragu zlostavljanja motiviranog rasnom diskriminacijom (slučaj Sečić protiv Hrvatske)

 

M. GULIŠIJA: Pravo okrivljenika na uskratu iskaza u prekršajnom postupku

 

O. MITTERMAYER: Institut zadržavanja - primjena u Istražnom centru Županijskog suda u Zagrebu u 2007. godini

 

B. MOSLAVAC: Zaštita žrtava prema Konvenciji Vijeća Europe o suzbijanju trgovanja ljudima

 

D. DUNDOVIĆ: Ubojstva intimnih partnera i alkohol

 

M. ROŠIĆ: Europol i međunarodna policijska suradnja kriminalističke policije Republike Hrvatske

 

D. ŠKRTIĆ: Ovlast na uporabu sile kao razlog isključenja protupravnosti

 

T. BABIĆ: Stegovni (disciplinski) postupak pred tijelima Hrvatske liječničke komore

 

L. VIDOVIĆ: Tjelesno kažnjavanje djece u obitelji

 

IZ STRANOG I MEĐUNARODNOG KAZNENOG PRAVA

 

M. AMBROŽ: Novi slovenski Kazneni zakonik

 

S. W. BECKER: Žalba u kaznenom postupku u SAD: preispitati ili ne preispitati presudu - očigledna pogreška, neškodljiva pogreška i rizik povećanja kazne po žalbi

 

S. C. THAMAN: Suđenje pred novom ruskom kaznenom porotom i nulifikacija kaznenog zakona u njezinu pravorijeku: pouke za porotom inspiriranu reformu u Euroaziji i šire

 

SUDSKA PRAKSA

 

P. NOVOSELEC

 

V. SIROTIĆ

 

PRIKAZI I DISKUSIJE

 

A.-M. GETOŠ, I. VULETIĆ: XX. redovito savjetovanje Hrvatskog udruženja za kaznene znanosti i praksu: Gospodarski kriminalitet: izazovi i kaznenopravni odgovor u Republici Hrvatskoj, Opatija, 5.-8. prosinca 2007.

 

M. BONAČIĆ: Simpozij o međunarodnom kaznenom pravu za mlade penaliste: Konferencija za izmjene i budućnost Međunarodnog kaznenog suda, Tubingen (Njemačka), 1.-4. travnja 2008.