ŠUPERINA, KOLAR-GREGORIĆ, CVITANOVIĆ:
M. ŠUPERINA, T. KOLAR-GREGORIĆ, L. CVITANOVIĆ: Zaštita industrijskog vlasništva - prava žiga u hrvatskom kaznenom pravu i praksi