PERCEL:
LJ. PERCEL: Oduzimanje imovinske koristi u prekršajnom postupku