J. MOMIROVIĆ, M. STIPIĆ: Privremene mjere zabrane obavljanja djelatnosti (upravni i prekršajnopravni aspekti)
Copyright (C) 2019 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana