MOMIROVIĆ, STIPIĆ:
J. MOMIROVIĆ, M. STIPIĆ: Privremene mjere zabrane obavljanja djelatnosti (upravni i prekršajnopravni aspekti)