KATUŠIĆ-JERGOVIĆ:
S. KATUŠIĆ-JERGOVIĆ: Pranje novca (pojam, karakteristike, pravna regulativa i praktični problemi)