ĐURĐEVIĆ:
Z. ĐURĐEVIĆ: Konvencija o zaštiti financijskih interesa Europskih zajednica - nastanak, sadržaj i implementacija