VOL. 14 - 2/2007:
Vol. 14 - 2/2007

 

MATERIJAL ZA XX. SAVJETOVANJE UDRUŽENJA:

GOSPODARSKI KRIMINALITET:

 

IZAZOVI I KAZNENOPRAVNI ODGOVOR U REPUBLICI HRVATSKOJ 

 

 

P. NOVOSELEC: Aktualni problemi hrvatskog gospodarskog kaznenog prava

 

I. KOVČO VUKADIN: Gospodarski kriminalitet - kriminološka obilježja

 

M. SVEDROVIĆ: Kaznena djela zlouporabe položaja i ovlasti iz čl. 337. i zlouporabe ovlasti u gospodarskom poslovanju iz čl. 292. KZ-a: kaznenopravni dometi jedne zakonodavne nedosljednosti

 

I. BOJANIĆ, Z. KUHARIĆ: Prijevara u gospodarskom poslovanju

 

J. ŠIMOVIĆ, T. ROGIĆ LUGARIĆ, S. CINDORI: Utaja poreza u Republici Hrvatskoj i mjere za njezino sprječavanje

 

S. KATUŠIĆ-JERGOVIĆ: Pranje novca (pojam, karakteristike, pravna regulativa i praktični problemi)

 

D. MAJSTOROVIĆ: Stečajna kaznena djela

 

E. IVIČEVIĆ KARAS: Kaznenopravno oduzimanje nezakonito stečene imovinske koristi

 

A. ORLOVIĆ, M. PAJČIĆ: Policijski izvidi kaznenih djela gospodarskog kriminaliteta

 

D. NOVOSEL: Financijske istrage i progon počinitelja gospodarskog kriminaliteta

 

D. KLIER: Aktualna problematika otkrivanja, prijavljivanja i procesuiranja utaja poreza - državnoodvjetnički aspekt

 

D. BOLTA: Uloga Ureda za sprječavanje pranja novca u sustavu sprječavanja pranja novca

 

D. PALIJAŠ: Međunarodna suradnja i pravna pomoć u predmetima pranja novca, uloga i zadaci državnog odvjetnika

 

K. NOVAK HRGOVIĆ: Gospodarski prekršaji

 

M. KLAPŠIĆ: Sudska kontrola u postupcima za carinske i porezne prekršaje

 

J. MOMIROVIĆ, M. STIPIĆ: Privremene mjere zabrane obavljanja djelatnosti (upravni i prekršajnopravni aspekti)

 

LJ. PERCEL: Oduzimanje imovinske koristi u prekršajnom postupku

 

Z. ĐURĐEVIĆ: Konvencija o zaštiti financijskih interesa Europskih zajednica - nastanak, sadržaj i implementacija

 

 

ČLANCI I PRILOZI

 

M. ŠUPERINA, T. KOLAR-GREGORIĆ, L. CVITANOVIĆ: Zaštita industrijskog vlasništva - prava žiga u hrvatskom kaznenom pravu i praksi

 

E. IVIČEVIĆ KARAS: Okrivljenikovo pravo da ispituje svjedoke optužbe u stadiju istrage kao važan aspekt načela jednakosti oružja stranaka u kaznenom postupku ( u povodu presude Europskog suda za ljudska prava u predmetu Kovač protiv Hrvatske)

 

 

IZ STRANOG I MEĐUNARODNOG KAZNENOG PRAVA

 

Z. ĐURĐEVIĆ: Europski sud pravde i legitimitet europskog uhidbenog naloga

 

 

SUDSKA PRAKSA

 

P. NOVOSELEC