Ž. VOJKOVIĆ: Privremeno oduzimanje vozila od strane policije s osvrtom na sudsku praksu - neki aspekti sigurnosne mjere oduzimanja predmeta u kaznenom postupku i odlučivanja o oduzetim predmetima u parničnom i upravnom postupku
Copyright (C) 2019 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana